Website powered by

Kurimii

‘When women have to be army’
88 unique 1/1 nfts on Solana chain
ทีมทำ Homesquad ตอนนี้
Welcome our veterans team
Natthanan Chansuriyawong-project manager
Kotchaporn EstraFlower-Writer/story artist
Ludthanun Lungzikanbhum-painter
Tossaporn Tanadeerojkul -graphic designer/creative director
Sinwat Intararak-Marketing director
Sasi Meisanmui Tanadeerojkul-Lead Character designer
ในอนาคตจะมีเมืองๆ หนึ่งถูกก่อตั้งขึ้น เมืองๆ นี้เดิมทีเป็นพื้นที่ของประเทศหนึ่งซึ่งล่มสลายลงเมื่อหลายสิบปีก่อนจนกลายเป็นพื้นที่ที่ห้ามแตะต้อง จนเมื่อไม่นานมานี้มีสภาโลกเห็นชอบกับการใช้พื้นที่แห่งนี้ให้เป็นประโยชน์จึงตัดสินใจก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นมา โดยจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา
แต่ทว่าคนท้องถิ่นที่เคยอยู่ที่นั่นกลับไม่ยอมเพราะพวกเขาเชื่อมั่นในวิถีเก่าที่เคยมี พวกเขายอมรับสิ่งก่อสร้างในยุคของตัวเองที่เคยรุ่งเรืองเท่านั้น สภาโลกเลยทำเมืองขึ้นมาโดยอิงจากวัฒนธรรมเก่าแต่ให้ใส่สิ่งที่เป็นเทคโนโลยีเข้าไปทำให้คนท้องถิ่นไม่พอใจมาก พวกเขาเลยทำการคัดเลือกนักรบและต่อต้านกับทางสภาโลกเป็นครั้งแรก ซึ่งทำให้อีกฝ่ายไม่อยู่เฉยเขาได้คัดเลือกนักรบฝ่ายเทคโนโลยีมาปราบปราม
จากการต่อสู้เล็กๆ กลายเป็นสงครามกลางเมืองที่สามารถปะทุได้ขนาดย่อม และต่างฝ่ายต่างค่อยๆ สูญเสียจุดยืนแต่ละฝ่ายของตัวเอง จนแบ่งเป็นเพียงพวกเทคโนโลยีและพวกอารยธรรมเก่า จนกลายเป็นการต่อสู่ห้ำหั่นกันทุกครั้งที่มีโอกาสโดยมีจุดสิ้นสุดเพียงให้อีกฝ่ายสลายหายไป